ทัวร์โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน img6
โรงงาน img7
โรงงาน img10

การประชุมเชิงปฏิบัติการการตัด

โรงงาน img1
โรงงาน img2
โรงงาน img3

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

โรงงาน img17
โรงงาน img21
โรงงาน img20

การจัดเก็บวัสดุ

โรงงาน img22
โรงงาน img23
โรงงาน img24

การตรวจจับการประชุมเชิงปฏิบัติการ

jiance1
เจียน
jiance4
jiance2
jiance13
jiance14

คลังสินค้าสำเร็จรูป

โรงงาน img5
โรงงาน img4