ทัวร์โรงงาน

โรงงาน

factory img6
factory img7
factory img10

การประชุมเชิงปฏิบัติการการตัด

factory img1
factory img2
factory img3

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

factory img17
factory img21
factory img20

การจัดเก็บวัสดุ

factory img22
factory img23
factory img24

การตรวจจับการประชุมเชิงปฏิบัติการ

jiance1
jiance
jiance4
jiance2
jiance13
jiance14

คลังสินค้าสำเร็จรูป

factory img5
factory img4